Puede realizarnos cualquier consulta en: centreortopedicclot@gmail.com

Puede realizarnos cualquier consulta relacionada con el mundo de la ortopedia y la podología en:
info@ortopediaclot.com o 93 265 18 12
Intentaremos responder lo más rápidamente posible.

viernes, 17 de junio de 2011

AYUDAS PUA 2011 DE LA GENERALITAT

Atenció, termini per demanar ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA) a Catalunya: del 4 de juny al 3 d'agost de 2011.


Es tracta d'un programa per facil·litar recursos econòmics neccesaris per l'autonomia de persones discapacitades i fomentar la seva integració social.


Va dirigit a persones amb una discapacitat del 33% o superior i reuneixin determinats requisits

El següent enllaç indica les condicions específiques d'aquesta convocatòria:

http://www.gencat.cat/diari/5893/11145084.htm


I els següents enllaços els formaularis a omplir:

http://www20.gencat.cat/docs/dasc/02Serveis%20i%20tramits/11Impressosiformularis/personesfisiques/07personesdiscapacitat/03prestacioeconomica/15192.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/dasc/02Serveis%20i%20tramits//11Impressosiformularis/personesfisiques/07personesdiscapacitat/03pretacioeconomica/15192.doc

Finalment, l'enllaç de la generalitat amb informació general:


Si necessiteu ajut per omplir les sol·licituds, no dubti en consultar-nos a www.ortopediaclot.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario